PASŪTĪŠANAS NOTEIKUMI

  

Pirms veikt pasūtījumu, iepazīties ar pasūtīšanas noteikumiem!

 1. pirms katra izstrādājuma izgatavošanas tiek sastādīts un nosūtīts elektroniskais makets;
 2. izvēloties izstrādājumu no mājaslapas jau paveikto darbu katalogā, maketa sastādīšana ir bezmaksas (var mainīt teksta daļu, noformējuma detaļas, krāsu);
 3. maketa sastādīšana ar jauno dizainu ietilpst izstrādājuma cenā, izņemot gadījumus, kad pasūtāmo izstrādājumu skaits ir mazs: ielūgumiem – zem 10 gb, galda kartēm – zem    25 gb, ēdienkartēm – zem 25 gb, citiem mazgabarīta izstrādājumiem – zem 20 gb (šajā gadījumā maketa sastādīšanas cena ir sākot no 15 EUR);
 4. maketa sastādīšana notiek tikai pēc visas informācijas noteikšanas, kā arī pēc tekstuālās daļas saņemšanas;
 5. tekstuālo daļu Jums jāsagatavo pašiem un jānosūta drukāta formātā (vislabāk Word dokumentā);
 6. par tekstu pārrakstīšanu no bildēm/pierakstu lapām tiks ņemta papildus maksa 7 EUR;
 7. tekstiem jābūt gramatiski korektiem, uzrunām pareizā locījumā;
 8. makets kalpo ne tikai kā izstrādājuma vizuālizācija un tajā jāpievērš uzmanība ne tikai izskatam, bet arī teksta pareizrakstībai;
 9. ja makets apstiprināts ar kļūdām, kuras radušās Jūsu vainas dēļ, atbildību par to jāuzņemas Jums pašiem;
 10. ja makets apstiprināts ar kļūdām, kuras radušās Madewithlove vainas dēļ, atbildība par to tiks dalīta 50:50;
 11. mazgabarīta izstrādājumiem pastāv minimālais pasūtījumu skaits: ielūgumiem - 5 gb, galda kartēm – 15 gb, ēdienkartēm – 10 gb; citām mazgabarīta papīrlietām – 10 gb;
 12. svarīgi no sākumā apdomāt pasūtāmo izstrādājumu skaitu (uztaisīt pāris gabalus rezervei), jo papildus ielūgumu, galda karšu, ēdienkaršu un citu mazgabarītu izstrādājumu izgatavošanai (līdz 5 gb), viena izstrādājuma cenai tiks piemērots 50% uzcenojums no sākotnējās cenas un to izgatavošanas termiņš būs atkarīgs no noslogotības;
 13. gadījumā, ja makets ir sastādīts un apstiprināts, bet Jums pamainījās plāni, būs jāsedz izmaksas 15 EUR apmērā;
 14. gadījumā, ja izstrādājums ir izgatavots, bet Jums pamainījās plāni, būs jāsedz izmaksas pilnā apmērā.